banner129

1. İzleme çalışmaları tamamlandı

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesinin Ordu'da yapılan 1. İzleme Çalışmaları tamamlandı.

1. İzleme çalışmaları tamamlandı

                      Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şube başkanı Canan Nehbit yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

                      Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmeler ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, AB Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin de ortak olarak katkı verdiği “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesini 2020 Ocak ayında başlatmıştır.

                   35 ilde yürütülen Proje faaliyetleri ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının artırılması, sözleşmelerin/yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

                  Bu kapsamda Trabzon'da hak temelli çalışan kadın kuruluşlarının katılımıyla, Şiddet,  istihdam ve Kalıp yargılar ve Zararlı Uygulamalar temalarında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bir izleme çalışması yürütülmüştür. 1. İzleme çalışmalarına Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi ve Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (ESKAD), Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Trabzon Ev Eksenli Emek Sensin Kadın Derneği,  Karadeniz İlleri Kadın Platformu Trabzon Derneği katılmıştır. Bundan sonra da devam edecek olan izleme Trabzon beklentimiz ulusal ve uluslararası yasal güvencelerimizin hayata geçirilmesine katkı verilmesidir.

                 Canan Nehbit açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; Proje kapsamındaki illerde bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler, ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesini de sağlayacaktır. Öte yandan bu faaliyetler projenin uygulandığı diğer illerde olduğu gibi Trabzon'da da sivil toplum örgütlerinin kurum ve karar verme mekanizmalarıyla tanışmalarına vesile olacak, yeni iş birliklerinin oluşmasını sağlayacak ve katılımcılık açısından da önemli bir artı değer katacaktır. Basın Açıklamasının ardından Trabzon Barosu avukatlarından Hande Burma; Kadına Yönelik Şiddeti önlemeye yönelik Tüm taraf ülkelere sorumluluk yükleyen Birleşmiş Milletler Ayrımcılık yasağı Uluslararası CEDAW Sözleşmesinin 35 no’lu tavsiye kararına vurgu yapmıştır. Şöyle ki;

CEDAW 35 NO'LU GENEL TAVSİYE KARARI

               35 Numaralı Genel Tavsiye Kararı, kadınlara yönelik şiddeti önlemenin devletler açısından uluslararası bir hukuk normu olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Genel Tavsiye Kararı 35, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, bazı durumlarda işkence kabul edilmesi ve doğurganlık haklarına yönelik kısıtlamaların da kadınlara yönelik şiddet olarak kabul edilmesi gibi farklılıkları ortaya koymaktadır.  Yasama tedbiri olarak, adalete ve etkili başvuru yollarına erişimi sağlayacak, ayrımcılığı ve şiddeti teşvik edici nitelikte veya toplumsal cinsiyete dayalı önyargılarla şekillendirilmiş düzenlemelerden arındırılmış, geleneksel yaklaşımlardan uzak ve gerek ifade şekli gerekse sağladığı koruma itibarıyla toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddete karşı etkili koruma sağlayan hukuki düzenlemeler çıkarılmasını,  Önleme tedbiri olarak, kadınların katılımıyla şiddeti önlemeye yönelik gerekli girişimlerde bulunulmasını ve özellikle müfredata toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun dâhil edilmesini, farkındalık yaratan programların teşvik edilmesini, toplumsal yaşamın kadınların güvenliği sağlayacak biçimde düzenlenmesini ve şiddetle mücadelede etkili olabilecek kişi ve kurumların bu konuda eğitilmesini,  Koruma tedbiri olarak, şikâyette bulunan mağdurların takip eden yasal süreci güvenli şekilde sürdürebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve adli yardım, psikolojik destek gibi hizmetlerin etkin biçimde sağlanmasını,  Kovuşturma ve cezalandırma konularında mağdurun adalete erişiminin garanti altına alınmasını ve alternatif çözüm yollarına başvurma şartlarının son derece sıkı biçimde düzenlenmesini,  Mağdur kadınların zararlarının etkili biçimde giderilmesi için çeşitli parasal, sağlık, sosyal vs. yardım imkânları öngörülmesini ve bu imkânlara erişim için gerekli ve yeterli kaynak tahsisinin sağlanmasını,  Toplumda yaygın şiddet eylemlerini tespit, takip ve bunlarla gerekli şekilde mücadele için uluslararası standartlara uygun izleme ve veri toplama faaliyetlerinin sürdürülmesini ve bu bağlamda gerekli mekanizmaların oluşturulmasını,  Toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddetin önlenmesi için birbirleriyle etkin bir işbirliği içinde bulunmalarını tavsiye etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 14:45

Tuncay Hacıfettahoğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner148

banner145