banner129

70 yatırımcı tarafından ön başvuru yapıldı

Vakfııkebir OSB'de arsa tahsisleri devam ediyor.

70 yatırımcı tarafından ön başvuru yapıldı

            Vakfıkebir büyük bir hayal olarak görülen ve yapılmaz denilen Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın kitaplara konu olacak hikayeleri barındıran yoğun gayretleriyle hayata geçiyor.

                 Yöremizde 3 bin kişiye iş ve aş kapısı olacak olan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesinde devam eden çalışmaların son durumunu bu önemli yatırımın tamamlanması emek verenlerden birisi olan OSB Bölge Müdürü Duygu Sağlam arsa tahsisleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

               Müdür Duygu Sağlam yaptığı açıklamada şunları söyledi; ‘Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nde parsel tahsisi için ön başvuruları 3 Temmuz 2018 tarihinde iş adamlarının katılımıyla Organize Sanayi Bölgemizin arazisine düzenlenen gezi programıyla alınmaya başladı. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle toplamda 70 yatırımcımız tarafından ön başvuru yapıldı. Ön başvuruda bulunan yatırımcılarımızla 2021 yılı Ocak ayında tek tek görüşüldü. Günümüz koşullarında yatırım yapma konusunda kararlı olan yatırımcılarımızın ön başvuru formlarını doldurarak olumlu/olumsuz geri dönüş yapmaları istendi. Olumlu geri dönüş yapan 26 yatırımcımızın talepleri Yönetim Kurulumuz tarafından mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde titizlikle incelendi, gerekli araştırmalar yapıldı.

YENİ BAŞVURULAR ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

                Bölgemizde yer almasında sakınca bulunmayan yatırımcılar yüz yüze görüşmeye davet edildi ve parsel tahsis koşullarımız detaylı bir şekilde anlatıldı. Yapılan tüm görüşmeler sonucunda yatırım yapma konusunda kararlı olan 11 yatırımcımıza nihai başvuru için evrakların tamamlanması ve şartlarının uygun hale getirilmesi için süre verildi. Süreç devam etmektedir. Diğer yandan da yeni talepler almaya devam ediyoruz.

ÇEVREYE ZARAR VERMEMESİ GEREKİYOR

             Organize Sanayi Bölgeleri, sanayi yatırımlarının özendirilmesi ve sanayi üretiminin artmasını sağlamak amacıyla birbiriyle uyumlu üretim yapan küçük ve büyük firmaların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmak üzere belirli bir alanda toplandığı büyük bölgelerdir.  OSB’ler işsizliği azaltmada, sanayi yatırımlarının hızlanmasında, üretimde kalite verimliliğin artmasında, bölgesel eşitsizliklerin önlenmesinde, şehirlerin daha planlı ve çevreye duyarlı olarak kurulmasında ve ülkemizdeki bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.  OSB’de parsel tahsisi için en önemli ve gerekli şartın üretim olması ile birlikte; yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması, kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, mevzuatta parsel büyüklüklerine göre tanımlanan minimum istihdam sayılarının sağlanması ve çevreye zarar vermeyen sektörlerin talepte bulunması gerekmektedir.

PARSEL TAHSİS ŞARTLARI

         Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemiz için parsel metrekare birim maliyeti 184,00 TL’dir. Bu fiyat Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşundan bugüne kadar yapılan tüm yatırım giderlerinin toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Bölgemizde parsel tahsisleri Bakanlar Kurulu Kararıyla Kısmen Bedelsiz yapılmakta olup, belirlenen parsel metrekare birim maliyeti üzerinden ikinci kademe gelişmiş ilçelerde yer aldığımızdan %60 indirim yapılmaktadır. Bu oran 2018 yılında ilk  %40 olarak belirlenmişti. Sayın Belediye Başkanımız tarafından konu Sayın Milletvekilimiz Muhammet Balta’ya iletilmiş, yapılan görüşmeler sonucunda Bakanlar kurulu kararında değişiklik yapılarak indirim oranı %60 olarak yeniden düzenlemiştir.

             Parsel bedeli; Parsel büyüklüğünün parsel metrekare birim maliyeti ile çarpımı üzerinden %60 indirim uygulanması sonucu elde edilir. Organize sanayi Bölgeleri Yönetmeliğine göre en küçük parsel büyüklüğü 3000 m² olarak belirlenmiştir. Ancak bizim bölgemizden en küçük parsel büyüklüğü yaklaşık 3500 m² civarındadır. Talep doğrultusunda birleştirmeler yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanlığımızın parsel tahsis talebini uygun görmesi ve parsel tahsis sözleşmesinin imzalanmasına müteakip parsel bedelinin %10 u peşin olarak alınır. Peşinatı yatırılmayan sözleşme geçeriz sayılır ve yürürlüğe girmez. Geriye kalan tutar Yatırımcının talebi ve Yönetim Kurulumuzun uygun görüşü ile 7 yıla kadar taksitlendirilebilmekte. Ödemeler 6 aylık periyotlar halinde yapılmakta ve aylık %1 olmak üzere 6 aylık %6 vade farkı uygulanmaktadır.  Bakanlık kredisi ile kurulan bir Organize Sanayi Bölgesi olduğumuzdan, tahsisi yapılan parsel bedelleri Bakanlığın da takibinde bulunduğu ilgili parsel hesabına yatırtılır. İlgili hesapta biriken tutar, her yıl kredi taksit ödemesi zamanı geldiğinde Bakanlık tarafından kredi borcumuzdan mahsup edilir. Altyapı çalışmalarımız devam ettiğinden masrafları katılım payı olarak; 1.grup parsellar için 25,00 TL/m² 2.Grup parsellar için 30,00 TL/m² olarak belirlenmiştir.  Altyapı katılım payı tahsis tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde tahsil edilecek olup;    İlk taksit tahsis sözleşmesini müteakip alınmaktadır.  Örneğin 4000 m² büyüklüğünde bir parselnın bedeli peşin ödenmesi durumunda 294.400,00 TL dir. Yatırımcı tercihi doğrultusunda taksit talep edilmesi durumunda ise parsel bedelinin %10 unu yani 29.400,00 Tl’yi peşin alıyoruz, geriye kalan 264.960,000 TL yi de taksitlendirip vade farkı uyguluyoruz. Ortama 5 yıl vade (10 Taksit) talep edildiğini farz edersek vadeli parsel bedeli 370.192,00 TL olacaktır. Bu parselnın 1.grup parsellar(25,00TL/m²) içerisinde yer aldığını düşünecek olursak Altyapı katılım payı ödemesi de 100,000,00 TL olup, birinci taksit tutarını sözleşmeye müteakip olmak üzere toplamda altı eşit taksitte ödenebilecektir. Burada yatırımcı parsel tahsis sözleşmesinin imzalanması ile ilk etapta parsel peşinatı ve altyapı katılım payının birinci taksiti olan 29.440,00TL+16.670,00TL=46.110,00 TL lik bir ödeme gerçekleştirecektir. 4000 m² büyüklüğünde bir parselnın yatırımcıya 5 yıl vadeli toplam maliyeti ise(peşinat+vadeli parsel bedeli+altyapı katılım payı) 499.592,00 TL dir.

Parsel Tahsis talebinde bulunmak isteyen yatırımcılarımız bizleri telefonla arayabilir, bizzat müdürlüğümüze gelebilirler. ayrıca e-mail yoluyla bizlere ulaşarak Parsel Tahsisi Ön Başvuru Formunu doldurmaları yeterli olacaktır.

BELİRLENEN ŞARTLARA UYMALARI GEREKİYOR

Parsel tahsis talebi Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülen yatırımcıların Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde istinaden; Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını alması,

Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren de 2 yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alması gerekmektedir.  Makul sebeplerin varlığı halinde;  Yapı ruhsatını alma süresi toplamda 1 yılı,

İş yeri açma ve çalışma ruhsatını alma süresi ise toplamda 2 yılı geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilmektedir. Belirtilen sürede inşaata başlanmış ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcılar için ise bu süre toplamda 2 yılı geçmemek üzere Bakanlık tarafından da uzatılabilir. Burada belirtilen süreler aynı zamanda  "sanayi parsellerinin tahsis iptaline ilişkin" sürelerdir. Belirtilen sürelere uyulmaması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı almayan, katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021, 12:52

Tuncay Hacıfettahoğlu

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER